<div dir="ltr"><div dir="ltr">Andy<div>this is the not working full header parsing (I just changed host name in the log)</div><div><br></div><div><div><font face="monospace, monospace">USER: LWS minimal ws client rx [-d <logs>] [--h2] [-t (test)]</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Initial logging level 1151</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Libwebsockets version: 3.1.99 v3.1.0-150-gdd759d10</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: IPV6 not compiled in</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  LWS_DEF_HEADER_LEN    : 4096</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  LWS_MAX_PROTOCOLS     : 5</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  LWS_MAX_SMP           : 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  sizeof (*info)        : 640</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  SYSTEM_RANDOM_FILEPATH: '/dev/urandom'</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  HTTP2 support         : available</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 880: context</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: context created</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Using event loop: poll</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Default ALPN advertisment: h2,http/1.1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  default timeout (secs): 20</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 4096: pt_serv_buf</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  Threads: 1 each 1024 fds</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  mem: context:          4976 B (880 ctx + (1 thr x 4096))</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  mem: http hdr rsvd:   5193728 B (1 thr x (4096 + 976) x 1024))</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 8192: fds table</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  mem: pollfd map:       8192</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 8192: lws_lookup</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  mem: platform fd map:  8192 bytes</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 592: event pipe wsi</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_role_transition: 0x559119c138d0: wsistate 0x200, ops pipe</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: event pipe fd 4</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __insert_wsi_socket_into_fds: 0x559119c138d0: tsi=0, sock=4, pos-in-fds=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  Compiled with OpenSSL support</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Doing SSL library init</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 720: create vhost</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 168: vhost-specific plugin table</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 32: same vh list</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: Creating Vhost 'default' (serving disabled), 2 protocols, IPv6 off</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 64: client ctx tcr</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_tls_client_create_vhost_context: vh default: created new client ctx 0</font></div><div><font face="monospace, monospace">NOTICE: created client ssl context for default</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  LWS_MAX_EXTENSIONS_ACTIVE: 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  mem: per-conn:          592 bytes + protocol rx buf</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:  canonical_hostname = paolo-mint</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_plat_drop_app_privileges: not changing group</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_plat_drop_app_privileges: not changing user</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_cancel_service</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_protocol_init</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 16: protocol_vh_privs</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 24: vh priv</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 40: timed_vh</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 592: client wsi</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_vhost_bind_wsi: vh default: count_bound_wsi 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 232: client ws struct</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_role_transition: 0x559119c38a30: wsistate 0x10000200, ops h1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_connect_via_info: role binding to h1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_connect_via_info: protocol binding to dumb-increment-protocol</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_ensure_user_space: 0x559119c38a30 protocol pss 0, user_space=(nil)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 72: client stash</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 27: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 11: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 27: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 27: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 24: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 9: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_header_table_attach: wsi 0x559119c38a30: ah (nil) (tsi 0, count = 0) in</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 976: ah struct</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 4096: ah data</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: _lws_create_ah: created ah 0x559119c38ec0 (size 4096): pool length 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_header_table_attach: did attach wsi 0x559119c38a30: ah 0x559119c38ec0: count 1 (on exit)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 10 secs (reason 25)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_http_client_connect_via_info2: 0x559119c38a30 (stash 0x559119c38d80)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 27: strdup</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_connect_2: 0x559119c38a30: address <myservername>:443</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000201)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __insert_wsi_socket_into_fds: 0x559119c38a30: tsi=0, sock=6, pos-in-fds=1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 2)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 5</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_client_connect_via_info: wsi 0x559119c38a30: cb 19 to h1 dumb-increment-protocol</font></div><div><font face="monospace, monospace">NOTICE: lws_broadcast: 0 dumb-increment-protocol</font></div><div><font face="monospace, monospace">NOTICE: lws_broadcast: 1 lws-abs-cli-raw-skt</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 5 -> 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_connect_2: 0x559119c38a30: address <myservername>:443</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_connect_3: wsi 0x559119c38a30: h1 dumb-increment-protocol client created own conn (raw 0)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000011)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 8)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: client conn using alpn list 'http/1.1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x559119c3c620 -1 -> 2 (errno 11)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000203)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x559119c3c620 -1 -> 2 (errno 11)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_ssl_client_connect2: SSL_connect says -2</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000203)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 592: cbwsi</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 40: cbtmr</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_service_periodic_checks: timed cb: vh default, protocol lws-abs-cli-raw-skt, reason 1000</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _realloc: size 40: timed_vh</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_role_call_alpn_negotiated: ''</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: client connect OK</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_openssl_describe_cipher: wsi 0x559119c38a30: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 256 bits, TLSv1.2</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_ssl_client_connect2: SSL_connect says 0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: get_verify says 0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000012)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 11)</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_client_socket_service: HANDSHAKE2: 0x559119c38a30: sending headers on 0x559119c38a30 (wsistate 0x10000012 0x10000012), w sock 6, wsi sock 6</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000020a)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 4)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 5</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000020a)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 4)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 5 -> 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'H' 0x48 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'T' 0x54 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=102</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'T' 0x54 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=296</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'P' 0x50 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=297</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '/' 0x2F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=298</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '1' 0x31 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=305</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '.' 0x2E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=306</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '1' 0x31 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=307</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ' ' 0x20 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=314</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 15</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(15) '1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(15) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(15) '1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(15) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(15) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'X' 0x58 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1097</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'A' 0x41 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1098</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1164</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'l' 0x6C (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'x' 0x78 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_parse: unk header 22 'x-application-context:'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'U' 0x55 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=153</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'g' 0x67 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=163</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=164</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=165</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'd' 0x64 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=166</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=167</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=168</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 5</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'w'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'b'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 's'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'k'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(5) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=117</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=124</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=131</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=138</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=139</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=140</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=141</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=148</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=149</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=150</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 4</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'u'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'p'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'g'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'r'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'd'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=178</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=185</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=195</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'W' 0x57 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=196</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=197</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'b' 0x62 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=198</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=199</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=200</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=201</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'k' 0x6B (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=202</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=203</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=204</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=205</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'A' 0x41 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=206</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=281</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=282</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=283</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=284</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=285</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=286</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 13</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'I'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '9'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'A'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '3'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'A'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'A'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'V'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '6'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'h'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '4'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '5'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'l'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '8'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'k'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '/'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'I'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'K'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'D'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'k'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'b'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) 'y'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '='</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(13) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'X' 0x58 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1097</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1098</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'T' 0x54 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'y' 0x79 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'O' 0x4F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 's' 0x73 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_parse: unk header 23 'x-content-type-options:'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'X' 0x58 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1097</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'X' 0x58 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1098</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'P' 0x50 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_parse: unk header 17 'x-xss-protection:'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=117</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=490</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'h' 0x68 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=491</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=492</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=493</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=494</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=495</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=496</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=497</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=498</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=499</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'l' 0x6C (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=500</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=501</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 24</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'n'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'h'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ','</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'n'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 's'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'r'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ','</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'm'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'x'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'g'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '='</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ','</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'm'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'u'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 's'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'r'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'v'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'l'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'i'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'd'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(24) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'P' 0x50 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=69</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=477</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'g' 0x67 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=484</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'm' 0x6D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=485</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=486</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=487</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 23</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'n'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'h'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(23) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'E' 0x45 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'x' 0x78 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=783</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=795</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=796</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=808</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=809</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 's' 0x73 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=810</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=811</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 52</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(52) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(52) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(52) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=178</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=977</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=978</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=979</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=980</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=981</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'T' 0x54 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=982</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=983</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=984</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=985</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 's' 0x73 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=986</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=987</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=988</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=989</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=990</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=991</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'S' 0x53 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=992</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=993</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=994</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'u' 0x75 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=995</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=996</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=997</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=998</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'y' 0x79 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=999</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1000</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 67</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'm'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'x'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '-'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'g'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '='</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '3'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '5'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '3'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '6'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) ';'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'i'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'n'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'l'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'u'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'd'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'S'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'u'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'b'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'D'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'm'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'i'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 'n'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) 's'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(67) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'X' 0x58 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1097</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'F' 0x46 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1098</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'r' 0x72 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=1120</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'm' 0x6D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '-' 0x2D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'O' 0x4F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'p' 0x70 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 's' 0x73 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=-1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_parse: unk header 16 'x-frame-options:'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'D' 0x44 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'a' 0x61 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=567</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=574</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=575</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=576</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 29</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'S'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'a'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 't'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ','</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '2'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '7'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'A'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'p'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'r'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '2'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '9'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '2'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ':'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '5'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '3'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ':'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '1'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '0'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'G'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'M'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) 'T'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(29) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=117</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=124</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=131</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=138</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=139</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=140</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=141</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=148</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=149</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=150</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 4</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) ' '</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'c'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'l'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'o'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 's'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) 'e'</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOK_(4) '</font></div><div><font face="monospace, monospace">'</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: *</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_SKIPPING_SAW_CR '</font></div><div><font face="monospace, monospace"><br></font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '</font></div><div><font face="monospace, monospace">' 0x0D (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART '</font></div><div><font face="monospace, monospace">i->lextable_pos=238</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: known hdr 8</font></div><div><font face="monospace, monospace">PARSER: v00 hdrs done</font></div><div><font face="monospace, monospace">ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: HS: UPGRADE malformed</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: closing connection (prot dumb-increment-protocol) due to bail2 connection error: HS: UPGRADE malformed</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: __lws_close_free_wsi: 0x559119c38a30: caller: c hs interp</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_close_free_wsi: real just_kill_connection: 0x559119c38a30 (sockfd 6)</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000001e)</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: __lws_header_table_detach: wsi 0x559119c38a30: ah 0x559119c38ec0 (tsi=0, count = 1)</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: __lws_header_table_detach: nobody usable waiting</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: _lws_destroy_ah: freed ah 0x559119c38ec0 : pool length 0</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: __lws_header_table_detach: wsi 0x559119c38a30: ah 0x559119c38ec0 (tsi=0, count = 0)</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: rops_destroy_role_h1: ah det due to close</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_vhost_unbind_wsi: vh default: count_bound_wsi 0</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: __lws_free_wsi: 0x559119c38a30, remaining wsi 1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_context_destroy: ctx 0x559119c13550</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_destroy_event_pipe</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_vhost_destroy1</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_context_destroy2: ctx 0x559119c13550</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: __lws_vhost_destroy2: 0x559119c25a70</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO:   __lws_vhost_destroy2: Freeing vhost 0x559119c25a70</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x7f4ec8de0e70: post vh listl</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x7f4ec8de0e70: post pdl</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x7f4ec8de0e70: baggage</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: 0x7f4ec8de0e70: post dc2</font></div><div><font face="monospace, monospace">DEBUG: lws_context_destroy3</font></div><div><font face="monospace, monospace">INFO: lws_context_destroy3: ctx 0x559119c13550 freed</font></div><div><font face="monospace, monospace">USER: Completed Failed</font></div></div><div><br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Mon, Apr 29, 2019 at 1:31 PM Andy Green <<a href="mailto:andy@warmcat.com">andy@warmcat.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><br>
<br>
On 29/04/2019 03:54, Paolo Denti wrote:<br>
> Andy, In both logs I get back a correct<br>
> Connection Upgrade: websocket<br>
<br>
If I take that literally, it's not right... RFC6455 (1.2) says the <br>
server should reply with<br>
<br>
         Upgrade: websocket<br>
         Connection: Upgrade<br>
<br>
> And at the end, on the bad log, I get a connection close<br>
<br>
Hum... the "connection" header existed before ws, it's job was to manage <br>
connection keepalive or not for http/1.0.  With http/1.1, the default <br>
(ie, no connection header) became keepalive and supporting keepalive is <br>
mandatory.<br>
<br>
It can normally contain "close" or "keep-alive"... in ws they added a <br>
new token "upgrade" that should appear when the server is agreeing to <br>
the ws upgrade.<br>
<br>
In fact it's not told in RFC6455 it's illegal for connection: to mix the <br>
old and new tokens, the old tokens still tell the two sides what to do <br>
about keep-alive if the ws upgrade failed and it remains in http mode.<br>
<br>
> However what could be meaningful is that<br>
> on the Ok Log I get<br>
> Connection*:8080* Upgrade: websocket<br>
<br>
That's not a legal ws upgrade coming from your server if that's <br>
literally what it replies with.<br>
<br>
> while on the bad log I get<br>
> Connection Upgrade: websocket<br>
> <br>
> Where 8080 is the web server port, proxied by a haproxy on port 443, <br>
> with SSL termination on it<br>
<br>
That sounds like a pretty confused response from the server if that's <br>
literally what it sends.<br>
<br>
> I do not know if that could mean anything but that is the only <br>
> meaningful difference I see apart from the connection close right after <br>
> the XFrame options section<br>
> <br>
> This is the portion if the log where the connection is closed<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'C' 0x43 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=0<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=117<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=124<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=131<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'e' 0x65 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=138<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'c' 0x63 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=139<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 't' 0x74 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=140<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'i' 0x69 (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=141<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'o' 0x6F (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=148<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART 'n' 0x6E (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=149<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOKEN_NAME_PART ':' 0x3A (role=0x10000000) wsi->lextable_pos=150<br>
> PARSER: known hdr 4<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) ' '<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) 'c'<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) 'l'<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) 'o'<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) 's'<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) 'e'<br>
> DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
> PARSER: WSI_TOK_(4) '<br>
<br>
It might be worth pasting the whole of this header parsing so we can see <br>
the stuff mentioned above.<br>
<br>
-Andy<br>
<br>
> <br>
> <br>
> On Fri, Apr 26, 2019 at 11:24 PM Andy Green <<a href="mailto:andy@warmcat.com" target="_blank">andy@warmcat.com</a> <br>
> <mailto:<a href="mailto:andy@warmcat.com" target="_blank">andy@warmcat.com</a>>> wrote:<br>
> <br>
> <br>
> <br>
>     On 27/04/2019 04:14, Paolo Denti wrote:<br>
>      > I reproduced the problem using ona of the providex examples just<br>
>      > changing the host (default was '<a href="http://libwebsockets.org" rel="noreferrer" target="_blank">libwebsockets.org</a><br>
>     <<a href="http://libwebsockets.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://libwebsockets.org</a>><br>
>      > <<a href="http://libwebsockets.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://libwebsockets.org</a>>') and the url (defauilt was '/')<br>
>      ><br>
>      > I rebuilt both the two versions with -DCMAKE_BUILD_TYPE=DEBUG and<br>
>      > enabling extensions and ZLIB<br>
>      > i ran the example with "-d 1151"<br>
>      ><br>
>      > i compared the two outputs, cleaned from looked to me as<br>
>     neglectable and<br>
>      > below is the diff between the two logs.<br>
>      > I still have the original full logs and I can add additional<br>
>     information<br>
>      ><br>
>      > diff left < (3.0.0) is working<br>
>      > diff right > (3.1.99) is not working<br>
> <br>
>     Testing master is good, but it's always possible I can break master<br>
>     since I am working on it.<br>
> <br>
>      > I hope it helps<br>
> <br>
>     Diffing it isn't a bad idea if one works and the other doesn't, but in<br>
>     this case the question boils down to what did it actually send on the<br>
>     "connection" header... the code related to this in lws causes the<br>
>     "UPGRADE malformed" result, and it's different between v3 (it's best to<br>
>     use v3.whatever-stable, it has fixes since the original release[1]) and<br>
>     master.<br>
> <br>
>     v3.0:<br>
> <br>
>               p = lws_hdr_simple_ptr(wsi, WSI_TOKEN_CONNECTION);<br>
>               if (!p) {<br>
>                       lwsl_info("no Connection hdr\n");<br>
>                       *cce = "HS: CONNECTION missing";<br>
>                       goto bail3;<br>
>               }<br>
>               strtolower(p);<br>
>               if (strcmp(p, "upgrade")) {<br>
>                       lwsl_warn("lws_client_int_s_hs: bad header %s\n", p);<br>
>                       *cce = "HS: UPGRADE malformed";<br>
>                       goto bail3;<br>
>               }<br>
> <br>
>     v3.1+<br>
> <br>
>              /* connection: must have "upgrade" */<br>
> <br>
>              lws_tokenize_init(&ts, buf, LWS_TOKENIZE_F_COMMA_SEP_LIST |<br>
>                                          LWS_TOKENIZE_F_MINUS_NONTERM);<br>
>              ts.len = lws_hdr_copy(wsi, buf, sizeof(buf) - 1,<br>
>     WSI_TOKEN_CONNECTION);<br>
>              if (ts.len <= 0) /* won't fit, or absent */<br>
>                      goto bad_conn_format;<br>
> <br>
>              do {<br>
>                      e = lws_tokenize(&ts);<br>
>                      switch (e) {<br>
>                      case LWS_TOKZE_TOKEN:<br>
>                              if (!strcasecmp(ts.token, "upgrade"))<br>
>                                      e = LWS_TOKZE_ENDED;<br>
>                              break;<br>
> <br>
>                      case LWS_TOKZE_DELIMITER:<br>
>                              break;<br>
> <br>
>                      default: /* includes ENDED */<br>
>     bad_conn_format:<br>
>                              *cce = "HS: UPGRADE malformed";<br>
>                              goto bail3;<br>
>                      }<br>
>              } while (e > 0);<br>
> <br>
>     If you look in either log, it should verbosely spell out character by<br>
>     character what was returned by the server for "Connection" header... it<br>
>     looks like it should be "Connection: upgrade" to pass on v3.0.  But<br>
>     that<br>
>     should pass OK on the tokenizer as well.<br>
> <br>
>     Can you paste that part please from either log.<br>
> <br>
>      > < INFO: Libwebsockets version: 3.0.0 unknown-build-hash<br>
>      > ---<br>
>      >  > INFO: Libwebsockets version: 3.1.99 v3.1.0-150-gdd759d10<br>
>      ><br>
>      > < INFO:  HTTP2 support         : not configured<br>
>      > < DEBUG: _realloc: size 792: context<br>
>      > ---<br>
>      >  > INFO:  HTTP2 support         : available<br>
> <br>
>     Hmmm on master only, h2 is enabled.<br>
> <br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 880: context<br>
>      >  > INFO: context created<br>
>      ><br>
>      > < INFO: Default ALPN advertisment: http/1.1<br>
>      > ---<br>
>      >  > INFO: Default ALPN advertisment: h2,http/1.1<br>
> <br>
>     I guess the server doesn't support h2, or the logging diff would be<br>
>     much<br>
>     larger.<br>
> <br>
>      > < DEBUG: _realloc: size 640: create vhost<br>
>      > < DEBUG: _realloc: size 112: vhost-specific plugin table<br>
>      > < DEBUG: _realloc: size 8: same vh list<br>
>      > < NOTICE: Creating Vhost 'default' (serving disabled), 1<br>
>     protocols, IPv6 off<br>
>      > ---<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 720: create vhost<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 168: vhost-specific plugin table<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 32: same vh list<br>
>      >  > INFO: Creating Vhost 'default' (serving disabled), 2<br>
>     protocols, IPv6 off<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 64: client ctx tcr<br>
>      >  > INFO: lws_tls_client_create_vhost_context: vh default: created<br>
>     new<br>
>      > client ctx 0<br>
>      ><br>
>      > < INFO: _lws_create_ah: created ah 0x5581dbbe78b0 (size 4096):<br>
>     pool length 1<br>
>      > < INFO: lws_header_table_attach: did attach wsi 0x5581dbbe74c0: ah<br>
>      > 0x5581dbbe78b0: count 1 (on exit)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 10 secs<br>
>      > < INFO: lws_client_connect_2: 0x5581dbbe74c0: address MYSERVER<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x10000201)<br>
>      > < DEBUG: __insert_wsi_socket_into_fds: 0x5581dbbe74c0: tsi=0,<br>
>     sock=6,<br>
>      > pos-in-fds=1<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 1 -> 1<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 20 secs<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 1 -> 5<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 5 -> 1<br>
>      > < INFO: lws_client_connect_2: 0x5581dbbe74c0: address MYSERVER<br>
>      > < INFO: lws_client_connect_2: wsi 0x5581dbbe74c0: client creating<br>
>     own<br>
>      > connection<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x10000011)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 20 secs<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 1 -> 1<br>
>      > ---<br>
>      >  > INFO: _lws_create_ah: created ah 0x559119c38ec0 (size 4096): pool<br>
>      > length 1<br>
>      >  > INFO: lws_header_table_attach: did attach wsi 0x559119c38a30: ah<br>
>      > 0x559119c38ec0: count 1 (on exit)<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 10 secs (reason 25)<br>
>      >  > DEBUG: lws_http_client_connect_via_info2: 0x559119c38a30 (stash<br>
>      > 0x559119c38d80)<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 27: strdup<br>
>      >  > INFO: lws_client_connect_2: 0x559119c38a30: address MYSERVER:443<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000201)<br>
>      >  > DEBUG: __insert_wsi_socket_into_fds: 0x559119c38a30: tsi=0,<br>
>     sock=6,<br>
>      > pos-in-fds=1<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 1<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 2)<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 5<br>
>      >  > DEBUG: lws_client_connect_via_info: wsi 0x559119c38a30: cb 19<br>
>     to h1<br>
>      > dumb-increment-protocol<br>
>      >  > NOTICE: lws_broadcast: 0 dumb-increment-protocol<br>
>      >  > NOTICE: lws_broadcast: 1 lws-abs-cli-raw-skt<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 5 -> 1<br>
>      >  > INFO: lws_client_connect_2: 0x559119c38a30: address MYSERVER:443<br>
>      >  > INFO: lws_client_connect_3: wsi 0x559119c38a30: h1<br>
>      > dumb-increment-protocol client created own conn (raw 0)<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000011)<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 8)<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 1<br>
>      > 70,72c85,87<br>
>      > < DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x5581dbbeb240 -1 -> 2 (errno 11)<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x10000203)<br>
>      > < DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x5581dbbeb240 -1 -> 2 (errno 11)<br>
>      > ---<br>
>      >  > DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x559119c3c620 -1 -> 2 (errno 11)<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000203)<br>
>      >  > DEBUG: lws_ssl_get_error: 0x559119c3c620 -1 -> 2 (errno 11)<br>
>      > 74c89,93<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x10000203)<br>
>      > ---<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000203)<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 592: cbwsi<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 40: cbtmr<br>
>      >  > DEBUG: lws_service_periodic_checks: timed cb: vh default,<br>
>     protocol<br>
>      > lws-abs-cli-raw-skt, reason 1000<br>
>      >  > DEBUG: _realloc: size 40: timed_vh<br>
>      > 76a96<br>
>      >  > INFO: lws_openssl_describe_cipher: wsi 0x559119c38a30:<br>
>      > ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 256<br>
>     bits, TLSv1.2<br>
>      > 79,88c99,108<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x10000012)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 20 secs<br>
>      > < INFO: lws_client_socket_service: HANDSHAKE2: 0x5581dbbe74c0:<br>
>     sending<br>
>      > headers on 0x5581dbbe74c0 (wsistate 0x10000012 0x10000012)<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x1000020a)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 20 secs<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 1 -> 5<br>
>      > < DEBUG: lwsi_set_state(0x5581dbbe74c0, 0x1000020a)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 20 secs<br>
>      > < DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x5581dbbe74c0: fd 6 events 5 -> 1<br>
>      > < DEBUG: 0x5581dbbe74c0: SSL_read says 1<br>
>      > ---<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x10000012)<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 11)<br>
>      >  > INFO: lws_client_socket_service: HANDSHAKE2: 0x559119c38a30:<br>
>     sending<br>
>      > headers on 0x559119c38a30 (wsistate 0x10000012 0x10000012), w<br>
>     sock 6,<br>
>      > wsi sock 6<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000020a)<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 4)<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 1 -> 5<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000020a)<br>
>      >  > DEBUG: __lws_set_timeout: 0x559119c38a30: 20 secs (reason 4)<br>
>      >  > DEBUG: _lws_change_pollfd: wsi 0x559119c38a30: fd 6 events 5 -> 1<br>
>      >  > DEBUG: 0x559119c38a30: SSL_read says 1<br>
>      ><br>
>      > < PARSER: lws_client_int_s_hs: protocol list<br>
>     'dumb-increment-protocol'<br>
>      > < INFO: lws_client_ws_upgrade: WSI_TOKEN_PROTOCOL is null<br>
> <br>
>     Well, I guess it's not the problem at the moment.<br>
> <br>
>      > < DEBUG: lws_ensure_user_space: 0x5581dbbe74c0 protocol pss 0,<br>
>      > user_space=(nil)<br>
>      > < DEBUG: __lws_set_timeout: 0x5581dbbe74c0: 0 secs<br>
>      > < INFO: __lws_header_table_detach: wsi 0x5581dbbe74c0: ah<br>
>     0x5581dbbe78b0<br>
>      > (tsi=0, count = 1)<br>
>      > ---<br>
>      >  > ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: HS: UPGRADE malformed<br>
>      >  > INFO: closing connection (prot dumb-increment-protocol) due to<br>
>     bail2<br>
>      > connection error: HS: UPGRADE malformed<br>
>      >  > INFO: __lws_close_free_wsi: 0x559119c38a30: caller: c hs interp<br>
>      >  > DEBUG: __lws_close_free_wsi: real just_kill_connection:<br>
>      > 0x559119c38a30 (sockfd 6)<br>
>      >  > DEBUG: lwsi_set_state(0x559119c38a30, 0x1000001e)<br>
>      >  > INFO: __lws_header_table_detach: wsi 0x559119c38a30: ah<br>
>      > 0x559119c38ec0 (tsi=0, count = 1)<br>
> <br>
>     -Andy<br>
> <br>
>     [1]<br>
>     <a href="https://libwebsockets.org/git/libwebsockets/tree/READMEs/README.release-policy.md" rel="noreferrer" target="_blank">https://libwebsockets.org/git/libwebsockets/tree/READMEs/README.release-policy.md</a><br>
> <br>
</blockquote></div>